Gestió de projectes

PANOT3 trasllada els objectius i necessitats del client al projectista.

Organitza, activa i supervisa totes les fases del projecte, coordinant els equips i els diferents equips tècnics que intervén. El nostre objectiu és evitar imprevistos, eliminar riscos i optimitzar la inversió, mantenir la qualitat i disminuir el termini del projecte.

  • Projectes d’arquitectura i urbanisme
  • Projectes d’interiorisme
  • Projectes de rehabilitació
  • Projectes d’enginyeries i medi ambient

Gestió de projectes a Figueres PANOT3

Gestió d’obres

PANOT3 organitza, coordina i supervisa la contractació i execució de les obres, assumint la representació del client davant els contractistes, industrials  i proveïdors que intervenen a l’obra. Aquests agents son directament contractats pel client, sota la gestió i coordinació de PANOT3.

El control que té el client de les obres, mitjançant PANOT3, és màxim, assolint i millorant els objectius econòmics, eliminant els coeficients de pas dels contractistes principals preestablerts en les fases anteriors.

Gestió d’obres a Figueres PANOT3

Gestió immobiliària

PANOT3 ofereix una gestió integral del seu patrimoni i actius immobiliaris, amb una amplia gama de serveis d’assessorament, anàlisi urbanístic, consultoria estratègica d’inversions, estudis de viabilitat tècnica i gestions urbanístiques, a fi d’aconseguir un millor manteniment i una bona optimització immobiliària.

Gestió immobiliària a Figueres PANOT3

Equip

Joan Noguer Brugat

Arquitecte tècnic, postgrau de cap d’obra.

Amb més de 14 anys d’experiència en gestió, coordinació i direcció de projectes i obres.

Josep Maria Terma Paré

Arquitecte tècnic, postgrau en valoracions i taxacions immobiliàries.

Amb més de 25 anys d’experiència en gestió, coordinació i direcció de projectes i obres.

Marià Padrosa Valverde

Agent de la propietat immobiliària, especialitzat en la gestió de plans urbanístics, sector terciari e industrial.

Amb més de 30 anys d’experiència en la gestió, administració i direcció d’empreses de construcció, en el sector d’obra pública i privada. Experiència en la recerca e implantació en els mercats internacionals de Amèrica i Àfrica.