El lloguer a Figueres: evolució dels preus

Evolució dels preus del habitatge en lloguer per metre quadrat en Figueres.
Gráfica

Estadístics preus mitjà m² en Figueres
La proporció de l’habitatge de lloguer a Figueres de segona mà ha caigut dels 1.382 €, per metre quadrat al mes de febre fins al 1.341 € al mes de maig.

 

A causa del descens del -0,62% amb respecte al darrer mes i el descens trimestral acumulat es del -2,8%.
Aquest informe és d’habitatge construït, deixem fora jardins, terrasses, etc.
També s’han eliminat els preus inferiors a 35 m² i superiors a 200 m²El preu mitjà del lloguer a Figueres es situa en els 561 euros, s’ha encarit uns 100 euros en tres anys.

S’ha encarit un 20% en tres anys i s’acosta als màxims del 2007 i el 2008.

 

Destaca la falta d’oferta com raó principal, i també la incidència dels estudiants i dels pisos turístics i les fiances de lloguer dipositades.Aquest cost mitjà del lloguer és un 9% més elevat que el registrat el 2016 (llavors la mitjana va ser de 515 euros mensuals).

És el tercer any consecutiu que s’encareix el preu del lloguer a la ciutat des del 2011 fins al 2014 havia anat baixant com a conseqüència de la crisi econòmica i l’augment acumulat d’aquests tres anys ja és d’un 20,4%.Mirant les dades dels últims 12 anys, la renda mitjana de l’any passat només és superada pels màxims assolits el 2007 (570 euros) i el 2008 (569 euros), als quals s’acosta molt.

 

Destaca que la capital gironina té la mateixa problemàtica que Barcelona, ja que, si bé “són ciutats de mida no comparable”, sí que les circunstancies de Barcelona també es donen a Figueres.
En aquest sentit, el factor que explica l’encariment del lloguer és
la falta de pisos de lloguer a Figueres, falta molt important d’oferta que contrasta amb el fet que hi ha molta demanda.
De fet, assenyala que hi ha una tendència –no només a Catalunya i l’Estat, sinó arreu del món–